Tima
  • 0

کاج مطبق

  • 0

سلام . کاج مطبق من حدود  1متر و 80 سانتیمتر ارتفاع دارد و بسیار سرحال و دارای جوانه های تازه و سبز روشن است مدتی است که نوک شاخه ها خشک می شود و کم کم کل شاخه را فرا میگیرد . خاک گیاه خشک نیست و  هر روز یک یا دوبار اسپری اب دریافت میکند. گیاه جابه جا نشده  و نور کافی  در کنارپنجره دریافت میکند و همیشه در همین موقعیت بوده .  دستگاه تولید بخار سرد هم کنار  کاج گذاشتیم اما فایده ندارد

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ

شما باید وارد شوید تا می توانید یک پاسخ اضافه کنید.